Video: Introducing Hansken - Dutch subtitles

The average amount of digital evidence found by investigators in criminal cases doubles every fifteen months. In order to continue to make these increasing amounts of data rapidly and easily accessible and searchable, the Netherlands Forensic Institute (NFI) initiated the development of the forensics data-analysis platform ‘Hansken’.

In this video, you learn more about the backgrounds and way of working of Hansken.

(Dutch subtitles an transcript)

Digitaal materiaal is steeds belangrijker voor de opsporing van verdachten en voor het bewijzen van crimineel handelen. Met de continue toename van nieuwe apparaten, apps en kanalen blijft de hoeveelheid data exponentieel groeien.

Rechercheurs staan voor de uitdaging om in deze overweldigende hoeveelheid snel bruikbaar materiaal te vinden. Traditionele toepassingen kunnen meestal niet genoeg data verwerken in korte tijd, en zijn vaak alleen goed toegankelijk voor digitale experts.

Tactisch rechercheurs zijn daardoor meestal afhankelijk van experts voor het doorzoeken van data en het vinden van bewijs, De digitale experts hebben echter geen inhoudelijke kennis van de zaak. Dit zorgt voor vertraging in het proces.

Onze oplossing? Hansken.

Een innovatief data-analyse platform dat grote hoeveelheden data inzichtelijk, toegankelijk en doorzoekbaar maakt. Hansken levert winst op een aantal punten:

Het is geschikt voor gebruikers met verschillende achtergronden, zoals digitale experts, analisten en tactisch rechercheurs.

De Hansken Academy biedt opleidingsmateriaal voor nieuwe en bestaande gebruikers om de nodige vaardigheden op peil te houden.

In de Hansken Community delen Hansken-gebruikers kennis én software, en werken zij samen aan de doorontwikkeling. Organisaties kunnen zelf plug-ins bouwen en functies toevoegen. En omdat Hansken een open platform is, kunnen nieuwe technieken snel worden opgenomen.

Hansken levert betrouwbare resultaten die voldoen aan juridische, forensische en beveiligingseisen. Hansken is een instrument voor en door overheidspartijen die zich bezighouden met de rechtshandhaving.

De groeiende internationale Hansken Community bestaat uit opsporings- en veiligheidsdiensten, zoals de politie en fiscale inlichtingen- en opsporingsdiensten.

Andere deelnemers zijn het Nederlands Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut en universiteiten en hogescholen.

Door deze unieke samenwerking blijft Hansken een voorloper in de wereld van de digitale opsporing.

Hansken. Investigate. Innovate. Share.

Meer weten? Ga naar Hansken.nl